Concerte

Fotografia de concert are menirea de a transpune vizual şi emotiv un eveniment muzical live. În acest proces, calitatea unei imagini este cuantificată în măsura în care poate reda cât mai autentic dinamica, mimica, gestica şi mişcările ample ale artistului, dar şi relaţia acestuia cu publicul. În funcţie de acestea se creionază atmosfera de concert prin fotografie.